TERMINARZ NA ROK SZKOLNY 2004/2005
Rok 2004
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Rok 2005
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
WRZESIEŃ 2004
 
 
01.09.2004r. -godz. 900 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla szkół L.O., L.P., T. M.
02.09.2004r. -godz. 1600 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole dla Dorosłych
10.09.2004r. -godz. 1200 Wpisanie list uczniów do dzienników szkoły dziennej i dla Dorosłych
15.09.2004r. -godz. 1700 Zebranie prezydium Rady Rodziców
23-29.09.2004r.   Wymiana polsko - niemiecka
22.09.2004r. -godz. 1500 Rada Pedagogiczna - szkoleniowa
22.09.2004r. -godz. 1700 Zebranie z Rodzicami
PAŹDZIERNIK 2004    
14.10.2004r.    Dzień Komisji Edukacji Narodowej
LISTOPAD 2004    
03.11.2004r. -godz. 1500 Rada Pedagogiczna - szkoleniowa
06.11.2004r.   Dzień odpracowany za 12.11.2004r.
24.11.2004r. -godz. 1700 Zebranie z Rodzicami
GRUDZIEŃ 2004    
17.12.2004r. -godz. 1400 Wystawienie ocen za I - szy semestr 
20.12.2004r.  -godz. 1200 Oddanie arkuszy ocen
21.12.2004r. -godz. 1500 Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna
21.12.2004r. -godz. 1700 Zebranie z Rodzicami
STYCZEŃ 2005    
03.01.2005r.   Wystawienie ocen końcowych
04.01.2005r. -godz. 1600 Dostarczenie protokółów klasyfikacyjnych szkoły dla Dorosłych
06.01.2005r. -godz. 1600 Rada klasyfikacyjna szkoły dla Dorosłych
10.01.2005r.   Rozliczenie dokumentacji szkolnej - klas kończących
13.01.2005r. -godz. 1600 Zakończenie zajęć w klasach szkoły dla Dorosłych klas kończących
22.01.2005r. -godz. 2000 STUDNIÓWKA
LUTY 2005    
09.02.2005r.   Zebranie z Rodzicami
14.02.-27.02.2005r.   Ferie zimowe
MARZEC 2005    
16.03.2005r. -godz. 1700 Zebranie z Rodzicami
KWIECIEŃ 2005    
20.04.2005r. -godz. 1700 Zebranie z Rodzicami
MAJ 2005    
25.05.2005r. -godz. 1700 Zebranie z Rodzicami
CZERWIEC 2004    
28.06.2004r. -godz. 1000 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2003/2004
LIPIEC 2004    
    WAKACJE
SIERPIEŃ 2004    
24.08.-25.08.2004r.   Egzaminy poprawkowe maturalne
26.08.-27.08.2004r.   Egzaminy poprawkowe klas I i II
30.08.2004r. -godz. 1000 Rada Pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2004/2005