SAMORZĄD SZKOLNY

tworzy cała społeczność szkolna, a jego organy wybierane są przez uczniów i sprawuje on następujące funkcje:
- przedstawia Radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności w spawach dotyczących realizacji praw uczniów, w tym nagród, kar i skreślenia z listy uczniów,
- bierze udział w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami, oraz między uczniami i pracownikami szkoły
- może organizować działalność kulturalną, oświatową oraz rozrywkową zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami szkoły,
- wybiera nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Regulamin samorządu szkolnego

OPIEKUN: Krystyna Ruszkowska

ROK SZKOLNY 2004/2005
Skład:
Przewodnicząca - Sylwia Matych
Zastępca Przewodniczącego - Józefina Ścibior
Sekretarz - Diana Błaszczyk
Aktyw samorządu - Joanna Jarosz, Radosław Wideński, Roman Szlązak

W NASZEJ SZKOLE NIC SIĘ BEZ NAS NIE ODBYWA!

ORGANIZUJEMY: UCZESTNICZYMY W: Co roku samorząd uczniowski rekomenduje najlepszego ucznia do stypendium premiera.Dzięki dobrym kontaktom między nauczycielami i uczniami w szkole panuje przyjazna atmosfera pozwalająca na wszechstronny rozwój uczniowskich osobowości.

Sprawozdania samorządu szkolnego: 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001

Sprawozanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2003/2004

1. Spotkania samorządu odbywały się systematycznie co dwa tygodnie na dużej przerwie, na których podejmowano decyzje długoterminowe i doraźne określenie prac samorządowych. Problemy zgłaszane przez uczniów naszej szkoły były rozwiązywane na bieżąco.
2. W maju wybrano nowy skład samorządu, ponieważ poprzednia przewodnicząca ukończyła szkołę. Nową przewodniczącą została Sylwia Matych z klasy I LB, a zastępcą Józefina Ścibor z klasy I LB.
3. Samorząd szkolny uczestniczył, organizował następujące imprezy na terenie szkoły.

Sprawozanie z działalności Samorządu Uczniowskiego za rok szkolny 2000/2001

1. a) W roku szkolnym 2000/2001 Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego odbywał systematycznie zebrania co dwa tygodnie w środę na długiej przerwie.
    b) 04.10.2000r. odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich klas pierwszych z aktywem samąrządu uczniowskiego. Celem tego zebrania było omówienie podstawowych praw i obowiązków ucznia, wybór i przydział funkcji samorządowych.
    c) Dokonano wyboru nowych władz samorządu naszej szkoły. Ze względu na odejście długoletniej przewodniczącej uczennicy klasy czwartej - Katerzyny Kuśmirek. Jej funkcja została przekazana uczennicom klasy drugiej LA - Aleksandrze Winiarczyk i Urszuli Kolorczuk. Uznaliśmy, że dwuosobowe kierownictwo będzie sprawniejsze pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym.
2. Uczennica Urszula Korolczuk uczestniczyła w spotkaniu samorządów mokotowskich szkół średnich, które odbyło się 21.04.2001r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego.
3. 04.10. samorząd uroczyście przywitałmistrzynię olimpijską, naszą szkolną koleżankę - Kamilę Skolimowską.
4. Zimą klasa druga LB przygotowała przedstawienie "Romeo i Julia", które wystawiono w sali gimnastycznej dla klas 1-4 LO.
5. Gdy nadeszedł dzień św. Walentego w naszej szkole zorganizowano Walentynki z pocztą walentynkową, co ubarwiło życie naszej szkoły.
6. Samorząd był inicjatorem uroczystych i tradycyjnych już spotkań klasowych z okazji Mikołajek, Wigilii i Wielkanocy. Samorząd i uczniowie przygotowali także uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela, pożegnanie klas czwartych i zakończenie roku szkolnego.
7. 18.05. zorganizowano akademię z okazji 10-lecia nadania naszej szkole imienia generała Władysława Sikorskiego, która zbiegła się z 120 rocznicą urodzin naszego patrona. Wyjątkowy charakter uroczystości podkreślała obecność kombatantów czasów Drugiej Wojny Światowej i patriotycznej pieśni w wykonaniu artystów scen warszawskich.
8. Bardzo długo przygotowywaliśmy się do akcji integrującej środowiska lokalne szkół średnich z Mokotowa. Uczestniczyliśmy w festynie zorganizowanym na Stadionie Gwardii 31 maj br. pod hasłem:"Nie biorę, więc jestem". Aby wziąć udział w imprezie musieliśmy przygotować:
- logo akcji (w szkolnym konkursie wygrał Piotr Szlązak)
- niebanalne stroje (zielone koszulki z odwróconym do góry dnem kieliszkiem)
- przygotowano scenkę i piosenkę o charakterze antyuzależnieniowym. Nasze hasło brzmiało:
"Nie pozwól nałogom, by kradły twój czas. Idź ścieżką zdrowia, bo żyje się raz."
W festynie wzięły udział klasy pierwsze i drugie, które wystąpiły w 154 koszulkach.