PLAN LEKCJI - ROK SZKOLNY 2004/2005
Liceum ogólnokształcące:
IILA IILB IIILA IIILB IIILC IIILD
Technikum:
IITA IIITA IIITB
Liceum profilowane:
IILP

wychowawca: Anna Kasztelanic
 IILA
 Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
103 PO /1
137 J. ANG. /2
W. F.
-
130 BIOLOGIA 116A J. NIEM. /1
2. 08:50 - 09:35
202 T. INF . /1
137 J. ANG. /2
W. F.
224 HISTORIA 235 FIZYKA 116A J. NIEM. /1
235 CHEMIA
3. 09:40 - 10:25
202 T. INF.  /1
103 PO /2
130 BIOLOGIA /1
117 MATEM. /2
225 FIZYKA /1
137 J. ANG. /2
103 J. POL. 235 CHEMIA /1
116A J. NIEM. /2
4. 10:35 - 11:20
137 J. ANG. /1
202 T. INF. /2
235 J. POL. /1
117 MATEM. /2
137 J. ANG. /1
225 FIZYKA /2
103 J. POL
-
116A J.NIEM. /2
5. 11:25 - 12:10
137 J. ANG. /1
202 T.INF. /2
222 MATEM. /1
235 J. POL. /2
235 CHEMIA 103 GEOGR.
-
6. 12:30 - 13:15
224 HISTORIA 222 MATEM. /1
130 BIOLOGIA /2
220 J. POL. 224 MATEM.
-
7. 13:20 - 14:05
W. F.
224 WOS 220 J. POL. 227 RELIGIA
126 ETYKA
-
8. 14:10 - 14:55
227 RELIGIA
126 ETYKA 
224 P. PRZEDS. 137 P. PRZEDS. 137 G.W.
-
9. 15:00 - 15:45
-
-
103 GEOGR.
-
-

wychowawca: Krystyna Gornowicz-Ruszkowska
IILB
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
235 G. W. 130 BIOLOGIA
-
235 FIZYKA
-
2. 08:50 - 09:35
235 CHEMIA /1
103 PO /2
224 HISTORIA 202 T. INF. /1
-
127 J. POL.
-
3. 09:40 - 10:25
137A J. ANG. /1
235 CHEMIA /2
W. F.
202 T. INF. /1
103 J. POL. /2
235 FIZYKA /1
130 BIOLOGIA /2
102 J. POL.
4. 10:35 - 11:20
224 HISTORIA 130 J. POL. 103 J. POL. /1
202 T. INF. /2
130 BIOLOGIA /1
235 FIZYKA /2
102 J. POL.
5. 11:25 - 12:10
W. F.
130 J. POL. 102 MATEM. /1
202 T. INF. /2
127A J. ANG. /1
117 MATEM. /2
-
102 MATEM. /2
6. 12:30 - 13:15
W. F.
102 MATEM. /1
116A J. ANG. /2
222 FIZYKA 127A J. ANG. /1
117 MATEM. /2
-
102 MATEM. /2
7. 13:20 - 14:05
127 PO /1
117 MATEM. /2
102 MATEM. /1
116A J. ANG. /2
137 P. PRZEDS. 117 MATEM. /1
127A J. ANG. /2
-
8. 14:10 - 14:55
-
132 J. ROS. /2
-
137A J. FR. /2
103 GEOGRAFIA 117 MATEM. /1
-
-
9. 15:00 - 15:45
-
132 J. ROS. /2
-
137A J. FR. /2
235 CHEMIA
-
-
10. 16:00 - 16:45
-
-
227 RELIGIA
126 ETYKA
-
-

wychowawca:Anna Gołaś
 IIILA
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
130A  J. ANG. /1
-
235 CHEMIA
-
130A J. ANG. /2
W. F.
224 G. W.
2. 08:50 - 09:35
130A  J. ANG. /1
-
132 J. ROS. /1
219 J. POL. /2
130 BIOLOGIA /1
130A J. ANG. /2
130 BIOLOGIA 224 HISTORIA
3. 09:40 - 10:25
102 MATEM. /1
130A J. ANG. /2
132 J. ROS. /1
219 J. POL. /2
130A J. ANG. /1
102 MATEM. /2
219 J. POL. 219 J. POL.
4. 10:35 - 11:20
102 MATEM. /1
130A J. ANG. /2
219 J. POL. /1
132 J. ROS. /2
130A J. ANG. /1
102 MATEM. /2
219 J. POL. 219 J. POL.
5. 11:25 - 12:10
W. F.
219 J. POL. /1
132 J. ROS. /2
219 J. POL. /1
224 HISTORIA /2
-
130 BIOLOGIA
-
6. 12:30 - 13:15
W. F.
227 RELIGIA
126 ETYKA
224 HISTORIA /1
219 J. POL. /2
-
-
7. 13:20 - 14:05
103 GEOGR. 103 GEOGR. 227 RELIGIA
126 ETYKA
-
-
8. 14:10 - 14:55
222 WOS
-
-
-
-

wychowawca: Anna Pyl
IIILB
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
219 J. POL. /1
-
219 J. POL.
-
219 G. W. 219 J. POL.
2. 08:50 - 09:35
219 J. POL. /1
224 HISTORIA /2
235 CHEMIA
-
127A J. NIEM. /2
219 J. POL. 219 J. POL.
3. 09:40 - 10:25
224 HISTORIA /1
219 J. POL. /2
222 MATEM. 219 J. POL. /1
127A J. NIEM. /2
222 MATEM. 222 FIZYKA
4. 10:35 - 11:20
137A J. ANG. 1
219 J. POL. /2
222 MATEM. 127A J. NIEM. /1
219 J. POL. /2
222 MATEM.
W. F.
5. 11:25 - 12:10
227 RELIGIA
126 ETYKA
227 RELIGIA
126 ETYKA
127A J. NIEM. /1
219 J. POL. /2
W. F.
127A J. ANG. /1
235 CHEMIA /2
6. 12:30 - 13:15
222 WOS 224 HISTORIA 130 BIOLOGIA /1
127 J. ANG. /2
W. F.
235 CHEMIA /1
127A J. ANG. /2
7. 13:20 - 14:05
-
-
127 J. ANG. /1
130 BIOLOGIA /2
103 GEOGR.
-
127A J. ANG. /2
8. 14:10 - 14:55
-
-
127 J. ANG. /1
-
-
-

wychowawca: Agnieszka Dziwińska
IIILC
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
-
-
222 MATEM. /2
220 J. POL.
-
137A J. FR. /1
130 BIOLOGIA /2
2. 08:50 - 09:35
227 RELIGIA
126 ETYKA
222 MATEM. /1
130A J. ANG. /2
220 J. POL. 130A J. ANG. /1
-
130 BIOLOGIA /1
137A J. FR. /2
3. 09:40 - 10:25
227 RELIGIA
126 ETYKA
220 J. POL. /1
130A J. ANG. /2
222 G. W. 130A J. ANG. /1
-
224 HISTORIA
4. 10:35 - 11:20
222 WOS 220 J. POL. /1
224 HISTORIA /2
W. F.
224 MATEM. /1
220 J. POL. /2
235 CHEMIA
5. 11:25 - 12:10
137A J. FR. /1
130A J. ANG. /2
224 HISTORIA /1
220 J. POL. /2
W. F.
220 J. POL. /1
224 MATEM. /2
220 J. POL.
6. 12:30 - 13:15
137A J. FR. /1
130A J. ANG. /2
137A J. FR. /1
220 J. POL. /2
130A J. ANG. /1
-
103 GEOGR. 220 J. POL.
7. 13:20 - 14:05
W. F.
-
137a J. FR. /2
130A J. ANG. /1
-
-
-
8. 14:10 - 14:55
-
137A J. FR. /2
-
-
-
-
9. 15:00 - 15:45
-
137A J. FR. /2
-
-
-
-

wychowawca: Antonina Steć
IIILD
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
220 . J. POL. /1
127A J. NIEM. /2
W. F.
-
-
220 G. W.
2. 08:50 - 09:35
220 J. POL. /1
127A J. NIEM. /2
227 RELIGIA
126 ETYKA
235 CHEMIA 220 J. POL. 220 J. POL.
3. 09:45 - 10:25
127A J. NIEM. /1
220 J. POL. /2
130A J. ANG. /1
127A J. NIEM. /2
130 BIOLOGIA /1
224 HISTORIA /2
220 J. POL. 220 J. POL.
4. 10:35 - 11:20
127A NIEM. /1
220 J. POL. /2
130A J. ANG. /1
127A J. NIEM. /2
224 HISTORIA /1
220 J. POL. /2
225 MATEM. /1
130A J. ANG. /2
224 HISTORIA
5. 11:25 - 12:10
222 WOS 127A J. NIEM. /1
130A J. ANG. /2
220 J. POL. /1
130 BIOLIGIA /2
225 MATEM. /1
130A J. ANG. /2
-
6. 12:30 - 12:15
103 GEOGR. 127A J. NIEM. /1
130A J. ANG. /2
W. F.
130A J. ANG. /1
225 MATEM. /2
-
7. 13:20 - 14:05
-
-
W. F.
130A J. ANG. /1
225 MATEM. /2
-
8. 14:10 - 14:55
-
-
227 RELIGIA
126 ETYKA
-
-

wychowawca: Anna Kuźniewicz
IILP
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
222 HISTORIA
-
225 MATEM. /2
219 J. POL.
-
235 CHEMIA
2. 08:50 - 09:35
223 J. POL. /1
225 MATEM. /2
130 BIOLOGIA 219 J. POL. 224 J. POL. /1
-
202 T. INF. /1
132 J. ROS. /2
3. 09:40 - 10:25
223 J. POL. /1
225 MATEM. /2
W. F.
W. F.
102 OB. DR. I W. 202 T. INF. /1
132 J. ROS. /2
4. 10:35 - 11:20
225 MATEM. /1
223 J. POL. /2
W. F.
130 BIOLOGIA 102 PRO. D. I W. /1
137 J. ANG. /2
132 J. ROS. /1
202 T. INF. /2
5. 11:25 - 12:10
225 MATEM. /1
223 J. POL. /2 
103 GEOGR. 222 FIZYKA 102 PRO. D. I W. /1
137 J. ANG. /2
132 J. ROS. /1
202 T. INF. /2
6. 12:30 - 13:15
102 OB. DR. I W. /1
127 PO /2
137 J. ANG. /1
219 J. POL. /2
225 MATEM. /1
235 CHEMIA /2
137 J. ANG. /1
102 PRO. D. I W. /2
-
7. 13:20 - 14:05
222 WOS 225 MATEM. /1
137 J. ANG. /2
235 CHEMIA /1
225 MATEM. /2
137 J. ANG. /1
102 PRO. D. I W. /2
-
8. 14:10 - 14:55
103 PO /1
102 OB. DR. I W. /2
102 OB. DR. I W.
-
-
-
9. 15:00 - 15:45
227 RELIGIA
126 ETYKA
102 G. W.
-
-
-

wychowawca: Aleksandra Burzyńska
IITA
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
137A J. NIEM. /1
-
-
-
220 J. POL.
07:30 - 11:30
PRAKTYKA 1
2. 08:50 - 09:35
137A J. NIEM. /1
-
223 RYS. TECH. /1
225 MATEM. /2
W. F.
W. F.
UL. MIŃSKA 1/5
3. 09:40 - 10:25
222 HISTORIA 223 RYS. TECH. /1
225 MATEM. /2
235 CHEMIA
W. F.
CENTRUM
KSZTAŁCENIA
4. 10:35 - 11:20
227 RELIGIA
126 ETYKA
225 MATEM. /1
223 RYS. TECH. /2
223 MASZ. OG. 223 P. TE. MASZ.
PRAKTYCZNEGO
5. 11:25 - 12:10
103 GEOGR. 225 MATEM. /1
223 RYS. TECH. /2
225 MATEM. /1
137 J. POL. /2
235 FIZYKA
-
6. 12:30 - 13:15
202 T. INF. /1
127A J. ANG. /2
MECH. TECH. 116A J. NIEM. /1
202 T. INF. /2
130 BIOLOGIA
12:30 - 16:30
PRAKTYKA 2
7. 13:20 - 14:05
202 T. INF. /1
127A J. ANG. /2
219 J. POL. 116A J. NIEM. /1
202 T. INF. /2
223 G. W.
PRAKTYKA 2
8. 14:10 - 14:55
127 AUT. ROB. 103 GEOGR. 220 J. POL. /1
225 MATEM. /2
223 MECH. TECH.
PRAKTYKA 2
9. 15:00 - 15:45
103 PO /1 224 P. PRZEDS.
-
116A J. NIEM.I /2
227 RELIGIA
126 ETYKA
PRAKTYKA 2
10. 16:00 - 16:45
-
-
-
116A J. NIEM. /2
-
PRAKTYKA 2

wychowawca: Beata Żuchowska
IIITA
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 - 08:45
-
W. F.
07:30 - 11:30
PRAKTYKA 1
223 MASZ. OG. 127 J. POL. /1
222 FIZYKA /2
2. 08:50 - 09:35
222 HISTORIA 137 WOS
UL. MIŃSKA 1/5
223 P. TE. MASZ. 222 FIZYKA /1
127 J. POL. /2
3. 09:40 - 10:25
W. F.
127 EL. TECH. EKA
CENTRUM
KSZTAŁCENIA
223 P. TE. MASZ. 225 P. EKS. MASZ.
4. 10:35 - 11:20
W. F.
102 MATEM. /1
137 J. NIEM. /2
PRAKTYCZNEGO
127 J. POL. 225 P. EKS. MASZ.
5. 11:25 - 12:10
116A J. NIEM. /1
117 MATEM. /2
102 MATEM. /1
137 J. NIEM. /2
-
127 J. POL. 223 MECH. TECH.
6. 12:30 - 13:15
116A J. NIEM. /1
117 MATEM. /2
103 GEOGR.
12:30 - 16:30
PRAKTYKA 2
235 FIZYKA 127 P. KON. MASZ.
7. 13:20 - 14:05
137 J. ANG. /1
116A J. NIEM. /2
227 RELIGIA
126 ETYKA
PRAKTYKA 2
127 W. EL. P. S. 235 CHEMIA
8. 14:10 - 14:55
117 G. W. 227 RELIGIA
126 ETYKA
PRAKTYKA 2
127 BUD. POJ.
-
9. 15:00 - 15:45
-
-
PRAKTYKA 2
127 P. KON. MASZ.
-
10. 16:00 - 16:45
-
-
PRAKTYKA 2
-
-

wychowawca: Katarzyna Cieśla
IIITB
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
1. 08:00 -08:45
07:30 - 11:30
PRAKTYKA 1
137 WOS 222 MATEM. /1
137 J. ANG. /2
127A J. NIEM. /1
222 MATEM. /2
223 P. TE. MASZ.
2. 08:50 - 09:35
UL. MIŃSKA 1/5
102 J. POL. 222 MATEM. /1
137 J. ANG. /2
127A J. NIEM. /1
222 MATEM. /2
W. F.
3. 09:40 - 10:25
CENTRUM
KSZTAŁCENIA
102 J. POL. 127 W. EL. P. S. 137 J. ANG. /1
127A J. NIEM. /2
W. F.
4. 10:35 - 11:20
PRAKTYCZNEGO
127 P. KON. MASZ. 127 BUD. POJ.
W. F.
223 MECH. TECH.
5. 11:25 - 12:10
-
127 P. KON. MASZ. 223 P. EKS. MASZ. 223 P. TE. MASZ. 224 HISTORIA
6. 12:30 - 13:15
12:30 - 16:30
PRAKTYKA 2
127 G. W. 223 P. EKS. MASZ. 222 FIZYKA /1
219 J. POL. /2
222 FIZYKA
7. 13:20 - 14:05
PRAKTYKA 2
-
223 MASZ. OG. 219 J. POL. /1
222 FIZYKA /2
127 EL. TECH. EKA.
8. 14;10 - 14:55
PRAKTYKA 2
-
235 CHEMIA 227 RELIGIA
126 ETYKA
-
9. 15:00 - 15:45
PRAKTYKA 2
-
227 RELIGIA
126 ETYKA
103 GEOGR.
-
10. 16:00 - 16:45
PRAKTYKA 2
-
-
-
-