BIULETYN NR 1
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO

ROK 2003 - ROKIEM
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
PATRONA NASZEJ SZKOŁY

Patronem naszej szkoły jest żołnierz, polityk, mąż stanu, generał Władysław Sikorski. Urodził się 20 maja 1881 r. pod Mielcem na terenie zaboru austriackiego. W młodości był współzałożycielem pierwszego jawnego Związku Strzeleckiego we Lwowie. Do wybuchu I wojny światowej brał czynny udział w ruchu wojskowym i dążeniach niepodległościowych. Okres wojny przyniósł Sikorskiemu doświadczenie wojskowe i awanse. W 1918 roku organizował odsiecz dla Lwowa. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i podczas Bitwy Warszawskiej przyczynił się do wygranej Polski.

W czasie II Rzeczypospolitej uczestniczył w życiu publicznym, w latach 1922/23 piastował stanowisko premiera i ministra spraw wewnętrznych. Po zamachu majowym 1926 r. wycofał się z polityki.

Po wybuchu II wojny światowej 17 września 1939 r. udał się do Francji, gdzie 28 września stanął na czele Polskiego Rządu Emigracyjnego. Jako Naczelny Wódz  był inicjatorem utworzenia armii polskiej na emigracji, na początku we Francji a następnie od 1940 r. w Wielkiej Brytanii. Rozpoczęcie w 1941r wojny niemiecko-radzieckiej umożliwiło podpisanie układu Sikorski-Majski o utworzeniu armii polskiej w ZSRR. Gdy odkryto ciała oficerów polskich w Katyniu współpraca polsko-radziecka zakończyła się. W tym czasie Sikorski udał się na inspekcję Wojsk Polskich w Iraku. 4 lipca 1943 roku  generał Sikorski zginął tragicznie w katastrofie lotniczej w powrotnej drodze z Bliskiego Wschodu. Na pogrzebie był obecny premier Wielkiej Brytanii W. Churchill. Rząd RP znalazł się w  trudnej politycznie sytuacji-zabrakło tak niepodważalnego autorytetu jak osoba generała.

Włączając się w obchody Roku Sikorskiego

Dotychczas zrobiliśmy:

Jesteśmy w trakcie: Zamierzamy uczestniczyć w:
 ZESPÓŁ REDAKCYJNY
KLASA IV LA
Aleksandra Winiarczyk
Urszula Korolczuk
BIULETYN NR 2
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 IM. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO

ROK 2003 - ROKIEM
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO
PATRONA NASZEJ SZKOŁY

GODZINA "B" - KONFRONTACJA WIEDZY SZKOLNEJ Z AUTENTYZMEM HISTORYCZNYM

17 marca 2003 roku o godzinie "B" - czyli 12.30 razem z dzwonkiem "brygada" zmobilizowanych uczniów w sali 224 miała stanąć twarzą w twarz z redaktorem Dariuszem Baliszewskim, autorem wielu artykułów poświęconych zagadkowej śmierci gen. Sikorskiego. Już w pierwszych minutach "brygada" skapitulowała, ponieważ miała błędne wyobrażenie o siłach przeciwnika. Redaktor Baliszewski okazał się być miłośnikiem zagadek historycznych, a nie biografem - patrona naszej szkoły. Od razu atmosfera rozluźniła się i rozpoczęła się normalna ciekawa pogawędka o intrygującym życiu historyka, który przez 10 lat drążył tajemnicę katastrofy w Gibraltarze.

Pan redaktor jest człowiekiem niezwykle dociekliwym, aby osiągnąć cel potrafił zaangażować do swoich poszukiwań nawet rodzinę
i fizyków z Politechniki Warszawskiej. Jako jedyny w świecie swoją tezę o tym, że katastrofa, w której rzekomo zginął Sikorski była mistyfikacją poparł dowodami naukowymi w postaci badań fizyków i szeregu symulacji wypadku. Na wyjaśnienie czeka znana
i ujawniona już sprawa bransoletki córki gen. Sikorskiego, która została odnaleziona wcale nie na miejscu katastrofy, ale w hotelowym pokoju. Według redaktora Baliszewskiego takich intrygujących dowodów jest znacznie więcej.
Jednakże do tej pory zagadka katastrofy w Gibraltarze jest tematem niezwykle drażliwym - również ze względów politycznych i pan redaktor nie ma dostępu do kluczowych dokumentów w tej sprawie, które mają być odtajnione dopiero w setną rocznicę śmierci generała, czyli w 2043 roku!!!

Jednym z pytań skierowanych do gościa było pytanie o to, czy osoba gen. Sikorskiego jest godna być patronem instytucji czy szkoły? Chociaż "historyk nie jest sędzią" to red. Baliszewski odpowiedział, że zdecydowanie tak, chociaż nie popiera metod Sikorskiego w walce z przeciwnikami politycznymi. Jednak bez wątpienia, bez gen. Sikorskiego sprawa polska w czasie II wojny światowej dla nikogo nie byłaby istotna. Trzeba dużego talentu dyplomatycznego, aby z przegranej, sprawę polską uczynić pierwszoplanową w polityce wielkich mocarstw. Dokonał właśnie tego gen. Sikorski, który stał się dla Polaków symbolem walki.
Redaktor Baliszewski w końcu przyznał, że nieformalny charakter spotkania miał rozbudzić naszą ciekawość historyczną, a historii nie tylko trzeba uczyć się z podręcznika, ale również przez własne poszukiwania i dociekliwość. Redaktor ma jeszcze jedno marzenie, aby w 2043 roku ktoś ze szkolnej "brygady" odkrył i ujawnił całą prawdę o śmierci patrona naszej szkoły.

Słów kilka w sprawie konkursów

1. Konkurs historyczny - przeznaczony jest dla klas I - III LO, pierwsze eliminacje (klasowe) odbyły się w marcu, następny etap odbędzie się w kwietniu, a finał przewidywany jest na
20 maja podczas szkolnej uroczystości z okazji 60-tej rocznicy śmierci generała Władysława Sikorskiego. Szczegółowych informacji udziela pani prof. Łojszczyk.
2. Konkurs plastyczny - prace mają dotyczyć osoby generała Sikorskiego, ale nie powinny być jego portretem. Prace przyjmuje prof. Z. Chmielewski do 18 maja.
3. Konkurs polonistyczny -  najciekawsze wspomnienie o generale Wł. Sikorskim. Prace należy przynieść do prof. Anny Pyl.
 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
KLASA IV LA
Aleksandra Winiarczyk
Urszula Korolczuk