LOGO SZKOŁY
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 16
im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Sandomierska 12
02 - 567 Warszawa
LXVI Liceum Ogólnokształcące, XXIV Liceum Profilowane, Technikum Mechaniczne nr 9
tel./fax (22) 849-54-12, tel. 849-58-83, zs16@interia.pl, zs16.sikorski@wp.pl