INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2005/2006
Regulamin rekrutacji
Szkoła zapewnia wybór dwóch języków obcych spośród:

liceum profilowane: angielski, niemiecki, rosyjski,
szkoła zawodowa: niemiecki, rosyjski.

Przewidywane profile kształcenia:

Typ szkoły:

1. XXIV Liceum Profilowanym

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 17 dla Dorosłych Informacje dodatkowe:

Szkoła położona jest w centrum Warszawy, z bardzo dobrym dojazdem wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Tradycje szkoły sięgają roku 1905. Nasi absolwnci zajmują wysokie miejsca w rankingach przyjęć na Politechikę Warszawską, Uniwersytet Warszawski, SGGW i SGH. Dla uczniów szkół zawodowych szkoła zapewnia praktyki, zgodne z profilem w renomowanych zakładach pracy tak państwowych jak i prywatnych. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc pedagoga szkolnego oraz nauczanie indywidualne w przypadku problemów zdrowotnych i psychomotorycznych.

Posiadamy dobrze wyposażone pracownie do nauki przedmiotów zawodowych oraz biologii, fizyki, chemii i informatyki. Pracownia komputerowa nr 1 posiada 16 stanowisk ze stałym podłączeniem do internetu, pracownia komputerowa nr 2 posiada 10 stanowisk ze stałym podłączeniem do internetu.

Na terenie szkoły działają liczne koła zainteresowań np.: teatralne, muzyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne, szachowe, brydża sportowego, historyczne, językowe oraz silne koło sportowe w zakresie gier zespołowych i sportów walki.